Ѓурѓа

Ѓурѓа е првата независна издавачка куќа во Македонија, присутна со своите многубројни изданија веќе 31 годинa. Нашата куќа е одамна профилирана и препознатлива по цивилизациските и трајни вредности на делата и авторите што ги издаваме, а кои се неопходни во секоја национална култура.

Првата книга со нашиот знак излезе од печат во 1987 година. До денес имаме објавено над 1.000 наслови, од сите области на литературата и на науката, кои се наш своевиден заштитен знак.